Har du lyst til at være en del af AFTENSHOWET?

Vi vil rigtig gerne høre dine anekdoter, holdninger og erfaringer i programmet
– optaget som en selfie-video på din mobil.

Husk altid at holde telefonen vandret tal klart og tydeligt - og kort (max to minutter)
Aftenshowet produceres af STV Production A/S for DR. Når du uploader videoer til brug i Aftenshowet accepterer du hermed, at samtlige rettigheder til dine indsendte billeder og/eller videoer overdrages vederlagsfrit og tidsubegrænset til STV Production A/S ...læs mere

Aftenshowet produceres af STV Production A/S for DR.

Når du uploader videoer til brug i Aftenshowet accepterer du hermed, at samtlige rettigheder til dine indsendte billeder og/eller videoer overdrages vederlagsfrit og tidsubegrænset til STV Production A/S, som må videregive disse videoer og/eller billeder til DR til brug i alle DRs medier, samt på DRs platforme (herunder på dr.dk, samt DRs sider og kanaler på sociale medier og YouTube) på alle måder og ved hjælp af alle nuværende og fremtidige tekniske metoder. Dette omfatter også en evt. kommerciel videreudnyttelse af de programmer, hvori dit indhold indgår, f.eks. i forbindelse med salg af et program til tredjemand – dit indhold vil dog ikke blive videregivet til tredjemand, hvis ikke dit indhold er del af et program.

Du vil blive krediteret med fuldt navn direkte i forbindelse med din video/dit billede.

Vi forbeholder os retten til at foretage de nødvendige tekniske ændringer og tilpasninger af dit indhold, hvis det er nødvendigt.

STV Productions A/S er ikke forpligtet til at anvende dit indhold.

Du skal være minimum 18 år for at kunne uploade videoer eller billeder, og du indestår for, at du har alle rettigheder til det materiale, som du uploader. Dit indhold må ikke krænke andres rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder. Du må derfor f.eks. ikke indsende billeder eller videoer taget af en anden, hvis ikke du har fået tilladelse fra vedkommende om at uploade billedet/videoen, ligesom du skal have indhentet samtykke fra samtlige personer, der kan genkendes på dine billeder/din video til den brug (f.eks. visning af billedet i Aftenshowet), der er beskrevet ovenfor.

I den forbindelse skal du friholde STV Productions A/S for enhver berettiget krav, som tredjemand retter mod STV Productions A/S.

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide at indsamlingen af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning:

  • at STV/Bermuda’s behandling af personoplysninger, som udelukkende finder sted i journalistisk øjemed, i vidt omfang er undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser,
  • at der såfremt der via dr.dk/aftenshowet foretages behandling af personoplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, eller at STV/Bermuda behandler personoplysninger i ikke journalistisk øjemed, vil behandlingen ske i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og vi dermed skal oplyse dig om følgende:
  • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail aftenshowet@dr.dk
  • at vi primært registrerer og opbevarer de af de afgivne personoplysninger med det formål at opbevare indhold, som vi kan udvælge til bruge i forbindelse med Aftenshowet og for evt. at kunne kontakte dig angående det af dig uploadede indhold,
  • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i STV/Bermuda, der skal arbejde med dine oplysninger.
  • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EØS eller på forskelligvis er godkendt af EU-Kommissionen,
  • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet,
  • at du altid kan trække dit samtykke til behandling af dine oplysninger tilbage, hvorefter vi vil slette dine oplysninger,
  • at dine data slettes efter et år beregnet fra dags dato, dog ikke før eventuelle verserende sager,
  • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk, hvis du mener, at STV Productions A/S behandler dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning.
Læs mindre

Har du en idé til Aftenshowet? – så skriv til aftenshowet@dr.dk

Her kan du se Aftenshowet – https://www.dr.dk/tv/se/aftenshowet

Følg Aftenshowet på facebook.com/aftenshowet